สกอ เข้มจัดสัมนาเพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 28 สิงหาคม 2014 (เข้าดู 272 views)

สกอ เข้มจัดสัมนาเพื่อส่งเสริมการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มีการสัมมาเกี่ยวกับการสร้างบัณฑิตเพื่ออนาคตไทย หวังให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งตื่นตัวและหันมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษากันเพิ่มมากขึ้นมิใช่แช่งขันผลิตบัณฑิตจบใหม่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะบัณฑิตเริ่มมีมากขึ้นในปัจจุบันแต่การที่จะหาบัณฑิตที่มีความสามารถมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในงานที่ทำนั้นหายากมาก แต่ละมหาวิทยาลัยก็ประกอบไปด้วยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านที่สอนจึงอยากจะให้ทางมหาวิทยาลัยเร่งเสริมสร้างทักษะความสามารถของนักศึกษาเพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ เมื่อถึงวันที่บัณฑิตจบใหม่เริ่มหางานจะได้มีศักยภาพและความสามารถไปแข่งขันกับเหล่าบัณฑิตในประเทศและบัณฑิตชาวต่างชาติที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานที่ประเทศไทยมากขึ้นด้วย

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย เพลิดเพลินดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก dailynews.co.th

ข่าวสารแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ ข่าวยอดนิยม