สมเด็จพระสังฆราชมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุกการศึกษาให้กับพระสงฆ์

  โพสต์เมื่อ: วันพฤหัส 28 สิงหาคม 2014 (เข้าดู 253 views)

สมเด็จพระสังฆราชมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุกการศึกษาให้กับพระสงฆ์

 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับพระสงฆ์ที่สามารถสอบประโยคบาลีทุกประโยครวมกันได้ลำดับที่ 1-10 ทุกภาคส่วน โดยทุนการศึกษานี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อมอบให้กับพระสงฆ์ที่ประพฤติตนดีใฝ่เรียนรู้สนับสนุนให้ผู้คนหันมาเล่าเรียนพระธรรมบาลีกันมากขึ้น เป็นการอนุรักษ์หลักธรรมคำสอนมิให้สูญหายและเน้นย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตนตามพระพุทธศาสนา เพราะทุนการศึกษาเหล่านี้สามารถช่วยส่งเสริมและสร้างกำลังใจในการศึกษาพระธรรมให้กับพระสงฆ์ทั้งพระสงฆ์ที่ได้รับรางวัลและพระสงฆ์รูปอื่นจะได้เกิดกำลังใจที่ดีที่จะเป็นกำลังสำคัญผลักดันให้พระสงฆ์ตั้งใจศึกษาพระธรรมกันมากขึ้นทุกหนทุกแห่ง

 

เรียบเรียงข้อมูลโดย เพลิดเพลินดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก dailynews.co.th

ข่าวสารแนะนำ

แสดงความคิดเห็น:

บทความล่าสุด
5 อันดับ ข่าวยอดนิยม